1. MEDISCH
  Medisch
 2. PARAMEDISCH
  Para-medisch
 3. VETERINAIR
  Veterinair
 4. BEHANDELBANKEN
  Behandelbanken
FAQ

Wat heeft Musculo Skeletal Ultrasound te bieden?
Musculoskeletal ultrasound biedt tegen lage kosten een non-invasieve methode om diagnostische informatie te krijgen van het bewegingsapparaat. Het onderzoek is snel, gemakkelijk, comfortabel voor de patiënt en kan zo vaak herhaald worden als nodig is. Als de behandelaar zelf het onderzoek uitvoert bij de patiënt ziet hij onmiddellijk de dynamische beelden, dit in tegenstelling tot röntgenopnames en MRI welke slechts statische beelden opleveren. Tijdens een ultrasound onderzoek kan de patiënt actief participeren door aan te geven wanneer en bij welke beweging de klachten toe of afnemen. De behandelaar kan dan direct een relatie leggen tussen de klacht en de beelden welke hij ziet. 

Welke diagnose kan o.a. gesteld worden?
- Ontsteking
- Rupturen
- Vocht
- Dislocaties
- Cysten
- Laesies

 Wat is de toegevoegde waarde in de praktijk?
Het gebruik van diagnostische ultrasound binnen een (sport) fysiotherapie praktijk heeft als doel om visueel inzicht te krijgen in de vermeende pathologie van de patiënt. Hierdoor kan er sneller een diagnose worden gesteld en daarmee het meest juiste behandelbeleid worden gestart. Tijdens de behandelingen kan men met behulp van diagnostische ultrasound regelmatig visuele feedback krijgen betreffende de ontwikkeling van de aandoening en het gevolgde beleid. Indien nodig kan het beleid tussentijds worden aangepast naar aanleiding van de in beeld gebrachte resultaten.

Citaten ….
Artikel T. Geertsma: De mogelijkheden van het echografisch onderzoek bij Achillespeespathologie
“Het bovenstaande leidt tot de volgende conclusie: echografie kan de behandelaar behulpzaam zijn in de keuze van therapie

Boek: Nanno Swen – Sonography in Rheumatology
“De echografie is een beeldvormende techniek die in de dagelijkse praktijk en goede aanwinst blijkt te zijn voor zowel diagnostiek als therapie van aandoeningen van het bewegingsapparaat.

Artikel T. Geerstma en M. Maas: Radiologie bij spierletsel
“Echografie kan, mits deskundig uitgevoerd, de sportarts en de sporter waardevolle informatie verschaffen, die van belang kan zijn bij de behandeling van spierblessures

Boek: Wayne W Gibbon – Musculoskeletal Ultrasound: The Essentials
“Musculoskeletal ultrasound can provide a revolutionary understanding of musculoskeletal pathology through its ability to show exceptional superficial skeletal soft tissue resolution.

Persbericht NVFS
“Hij (Prof. W. Gibbon er.) weet uit ervaring dat sportfysiotherapeuten een grote rol kunnen spelen bij de diagnose van sportblessures en dat dit de kans op herstel en de duur van de herstel periode voor een sporter aanzienlijk kan verbeteren.